RÅD: Vårt ønske er at de som ikke har råd skal få delta på lik linje med andre, sier Acta-leder Kristian Sveinall Øgaard.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Acta har 250.000 å gi bort

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.