FORVENTNING: – Jeg hadde veldig lyst å dra til Nordreisa da jeg søkte på jobben, og lysten har ikke blitt mindre, sier Mikael Bruun som nå blir vikarierende sokneprest i Nordreisa i Nord-Hålogaland bispedømme.  Foto: Hillerenfoto.no

Får prestejobb likevel

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)