DRIVHUS: Dette drivhuset er gitt av Holt menighet ved Tvedestrand. Den koreanske teksten på plaketten som følger med huset er strøket over, mens den engelske fortsatt får lov å stå.  Foto: KMOV

Nødhjelp bygger ned fiendebildet

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.