DET VIKTIGSTE: – Som leder for NLM Ung opplever jeg at jeg får jobbe med noe av det viktigste i verden, sier Hans Kristian Skaar.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Nå peker pilene oppover

Hvem er elefanten i rommet?

synspunkt

Det er mot bedre viten at en liberaliserer alkohol­politikken samtidig som en gir skinn av å stramme inn bruk av alkohol i de forskjellige partiers organisasjoner.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).