PROFESSOR: Ursula Gerogine Småland Goth er professor ved VID, vitenskapelig høyskole i Oslo. Hun er også lærer utdannet, og skal for første gang undervise for masterstudenter i en ny bistilling ved den nye lærerutdanningen på NLA i Oslo.  Foto: Privat

NLA med 22 nyansatte 
til ny lærerutdanning

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).