REDNINGSPLAN: Hvis folkekirken skal reddes, må vi ha en plan, sier sokneprest Tor Even Fougner  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Folkekirken mangler en plan for nedgangstiden

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.