MIFF-MEDLEMMER: Med Israel for fred (MIFF) har hatt en sterk medlemsvekst i ti sammenhengende år, men i fjor var det en svak nedgang. Bildet er fra en markering i Oslo.  Foto: MIFF

MIFF mistet medlemmer for første gang på ti år

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.