PÅ SCENEN: David André Østby leder lovsang under pinsevennenes lederkonferanse Led i februar. Denne helgen arrangeres Lovsang17 i Oslo. 
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Ønsker ikke datostemplet lovsang

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.