EN ÆRE: Gunnveig Sæterstøl (t.h.) var en av mange som benyttet anledningen til kjøpe en signert bok etter møtet.– Det var en ære å få høre Kari Hilde French, sier hun.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

«Mama French» hedret hverdagsmødrene

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.