KONTAKT: Chatting åpner for toveiskommunikasjon på en annen måte enn andre anonyme tjenester. Dialogen gjør det lettere å gå dypere inn i situasjonen. – Mange tar kontakt for å få hjelp til å løse et konkret problem, men ofte handler det vel så mye om å snakke om hvorfor situasjonen er som den er, sier Anders Eidem i Blå Kors.  Foto: Foto: Bjarte Østebø, KPK

Tror liv kan reddes
 med unge på chat

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)