MOBBEFORSKER: Høgskolelektor og stipendiat Kristin Belt Skutlaberg ved NLA Høgskolen i Bergen har forsket mye på mobbing. Hun mener det ikke finnes noe entydig svar på hvem som blir mobbet.  Foto: Klaus Gustafsson

Advarer mot «jusifisering» av skolen

Mors mål er god skole

utenrikskommentar

Med morsmålet som inngang tar barna en utdanning som gir framtidshåp og helt nye muligheter.

Jesus i Bibelens lys

debatt

Det er mange kloke hoder, det er mange lærde teologer, men det er ikke dermed sagt at alle har den rette respekt for Guds ord.

Klart for årets Raftopris 

menneskerettigheter

Årets Raftopris kunngjøres torsdag. Menneskerettsprisen setter søkelys på saker som ikke står høyt på dagsorden, og bunken med verdige kandidater er stor.