MOBBEFORSKER: Høgskolelektor og stipendiat Kristin Belt Skutlaberg ved NLA Høgskolen i Bergen har forsket mye på mobbing. Hun mener det ikke finnes noe entydig svar på hvem som blir mobbet.  Foto: Klaus Gustafsson

Advarer mot «jusifisering» av skolen

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?