USBEKISTAN: Ester reiste i tre dager for å besøke to kristne kvinner i Munyak. Som ansatt i Åpne Dører har det vært hennes kall å lete etter isolerte brødre og søstre og forsikre dem om at de er del av den verdensvide kirke. Kvinnen på bildet er ikke identisk med kvinnen i historen.  Foto: Dagen-arkiv

Kristne i Sentralasia forfølges og isoleres

Unge muslimer restaurerte kirke i Irak

irak

En kaldeisk-katolsk kirke i Irak er blitt restaurert ved hjelp av unge irakiske muslimer. Slik vil de oppfordre sine fordrevne kristne naboer å komme tilbake til deres hjem.

Pastor politianmeldt etter menighetsmøte

KIRKEURO

På siste medlemsmøte i Credokirken i Bergen kom pastor Olav Rønhovde med sterke advarsler mot en navngitt tidligere bibelskoleleder. Han svarer med å politianmelde pastoren.

Barnets teologi

andakt

«Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.»