OVERSETT: Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, møter ofte i økumeniske fora internasjonalt. Mer enn én gang har hun opplevd at vertskapet hilser på mennene i det norske følget først, mens hun selv blir behandlet som luft, selv om det er hun som er sjef.  Foto: Dagen-arkiv

– Visst finnes det et glasstak

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).