OVERSETT: Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, møter ofte i økumeniske fora internasjonalt. Mer enn én gang har hun opplevd at vertskapet hilser på mennene i det norske følget først, mens hun selv blir behandlet som luft, selv om det er hun som er sjef.  Foto: Dagen-arkiv

– Visst finnes det et glasstak

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).