PREST: – «Er du virkelig prest? Det er akkurat det jeg trenger nå. Kan jeg snakke med deg», var det en kunde som spurte, forteller Egil Johannes Reindal. – «Snakk alt du vil, svarte jeg», forteller han.  Foto: 

Tro i en drosje

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.