UNDERSKUDD: Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland leder en organisasjon som hadde stort underskudd i fjor.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Misjonærutdanning legges på is

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)