NY STRATEGI: Rune Edvarsen ønsker å satse på lokale misjonærer fremfor tv-sendinger.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Kvitter seg med historisk misjons-kanal

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.