FLYTTEKLART: Utdanningsdirektoratet ga i dag sin godkjenning til at misjonsskolen Gå Ut Senteret flyttes fra Hurdal til Trondheim. Bildet viser Berg prestegård. Foto: Normisjon

Godkjenner flytting av Gå Ut Senteret

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)