ETIOPIA: Mirjam og Lamessa arbeider i et land med store endringer og sterk økonomisk vekst.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Fra 200 til 25 misjonærer på 40 år

Venter 7.000 på bibelcamp

stevnesommer

I bykommunen Lyngdal på Sørlandet vil det i laupet av juli vere rundt 7.000 menneske som vitjar bibelcamp.

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).