ETIOPIA: Mirjam og Lamessa arbeider i et land med store endringer og sterk økonomisk vekst.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Fra 200 til 25 misjonærer på 40 år

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).