SLUMBARNEHAGE: Første besøk for youtuberne i Thailand var til en barnehage som NMS driver sammen med en lokal kirke i slummen i Bangkok. Foto: NMS

Bruker YouTube-stjerner for å få nye givere

Skolemassakrer møtt med handlingslammelse

LEDERARTIKKEL

«Skam dere!» ropte tenåringen Emma Gonzales fra en talerstol i Florida lørdag. Budskapet var rettet mot alle amerikanske politikere som tar i mot penger fra den mektige våpenlobbyen, NRA.

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.

Hva skjer når barnet forteller om seksuelle overgrep?

OVERGREP

Det å ivareta barns sikkerhet og pårørendes rettigheter ved mistanke om overgrep, da særlig i en barnehage, burde være en selvfølge i dagens Norge. Det skjedde ikke i mitt møte med «systemet», skriver en fortvilet mamma.

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.