SKJULT: I situasjoner der informasjon kan være sensitivt og livsfarlig må organisasjonene ofte ty til oppfinnsomme måter å skjule identiteten til lokale kristne. Foto: Åpne Dører

– Sensitive misjonssituasjoner har økt

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)