UTFORDRET: Åshild Sørhus har i en årrekke jobbet blant en unådd minoritetsgruppe i Mongolia som utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband. Hun gav generalforsamlingen i 2018 tre utfordringer.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Åshilds tre utfordringer til misjonsfolket

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).