INSTITUSJON: Walter Bingham er blitt en institusjon i pressemiljøet i Jerusalem. Flere ganger i uken dukker 94-åringen opp på pressekonferanser, ikledd sin karakteristiske lue og med moderne opptaksutstyr for radio.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Skremt av økende jødehat i Europa

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.