NUMMER 100: Den iranske menigheten i Porsgrunn ble menighet nummer 100 i baptistsamfunnet i Norge. Menighetens to representanter ble ønsket velkommen av integrasjonsleder Mette Marie Hebnes.  Foto: Tor Weibye

Nå har baptistene 100 menigheter

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hva vi kan lære av Jordan Peterson

debatt

Selv om Petersons eget religiøse ståsted er uklart, 
har han gjennom sitt budskap tatt en indirekte 
rolle som apologet for den kristne tro.