AVGJØRENDE: Hvilken religion man står oppført med i ID-kortet får store konsekvenser for folk fra vugge til grav. Det får blant annet følger for skolegang, yrkesmuligheter, ekteskap, arv og skilsmisse.  Foto: World Watch Monitor

ID-kort splitter folket og undertrykker minoriteter

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.