Ruiner i et krigsherjet og utbombet nabolag øst i Gaza by to uker etter våpenhvilen i 2014. Human Rights Watch hevder de hindres i å reise til områdene for å dokumentere mulige overgrep mot befolkningen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

HRW: Israel og Egypt stenger utsendinger ute 

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.