MOT: Ole Solberg (5) har vært jevnlig til fotograf etter at han ble født. Bilder av ham har gitt andre foreldre mot til å bære fram sine barn.  Foto: Marion Haslien

Det fødes nesten aldri barn som Ole

Rødt krever folkeavstemning om Acer

POLITIKK

Rødt mener det finnes motstandere av EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer i alle partier som vil stemme for, og krever folkeavstemning om saken.

Nok stillhet

andakt

Det er viktig å bruke nødvendig og nok tid til stillhet og bønn!