BEVISSTGJØRING: Prosjektleder for Global Info i Norges Kristne Råd, Elin Finnseth Sæverås, ­mener norske menigheter trenger mer bevisstgjøring om moderne slaveri som er tema for Global uke.  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Frikirkelige miljøer best i kampen mot slaveri

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.