TRIST: Eivind Sætre og Grete Yknøy Martinsen arbeider med sjelesorg på heltid og møter mennesker i alle livets faser. De synes det er trist at menigheten oppfattes som et sted for de «vellykkede».  Foto: Johanna Hundvin Almelid

For sårbar til å gå i menigheten

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?

Et trygt sted

andakt

«Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern.» Ordspr. 18,10.