TRIST: Eivind Sætre og Grete Yknøy Martinsen arbeider med sjelesorg på heltid og møter mennesker i alle livets faser. De synes det er trist at menigheten oppfattes som et sted for de «vellykkede».  Foto: Johanna Hundvin Almelid

For sårbar til å gå i menigheten

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).