FELLESSKAP: Menigheter uten formell tilknytning til et trossamfunn er mer opptatt av fellesskapet i lokalmenigheten enn hvordan de er organisert, viser funnene til MF-forsker Erling Birkedal. Han mener Dnk må ta disse tendensene med i betraktningen når de vurderer valgmenighetesordning og samarbeid. Arkivfoto: Atle Hansen/Lovsang.no

– Menigheter er mer opptatt av fellesskap enn av tilhørighet

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.