VEKKING: – Folket er i ein sekulasriseringsprosess, der eit ikkje–kristent livssyn og verdsbilde breier om seg. Trua på Gud i vårt folk går ned, så kan vi jo vone at Han vil gripe inn og endre dette, seier Bård Hauge (høyre). Her sammen med Helge Kvamme.  Foto: Per Lønning

Ventar på vekkingsvinden

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Fake news?

I fokus

Jeg vil stå opp for pressefriheten. Tross våre sukk er den et gode det er verdt å sloss for.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.