VEKKING: – Folket er i ein sekulasriseringsprosess, der eit ikkje–kristent livssyn og verdsbilde breier om seg. Trua på Gud i vårt folk går ned, så kan vi jo vone at Han vil gripe inn og endre dette, seier Bård Hauge (høyre). Her sammen med Helge Kvamme.  Foto: Per Lønning

Ventar på vekkingsvinden

Har vært misjonsleder i over 20 år

LEDERTID

– Jeg har gitt klar melding til styret mitt om at det er både deres ansvar og plikt og gi klar medling til generalsekretæren når han har sittet lenge nok, sier generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann.

Ja, be for syke!

debatt

Vi i Oase mener at det blir galt når forbønnshandlinger kobles til godtgjøring.

Glem ikke Jesus

andakt

«Om du møter meg og glemmer meg, mister du ingenting. Om du møter Jesus og glemmer Ham, mister du alt», er det sagt.