LEDER: Frank Nyfelt har vært leder av PBU i snart ti år.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Ungdom strømmer til pinsemenigheter

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)