Oslo katolske bispedømme vedtok ikke millionboten de fikk i medlemssaken. Dermed blir det rettssak. På bildet ser vi St. Olav katolske domkirke i Oslo.  Foto: Stein Gudvangen

Oslo katolske bispedømme på tiltalebenken for grovt bedrageri

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.