Norge Idag-redaktør Finn Jarle Sæle.  Foto: Dagen-arkiv

Norge Idag vil gi ut tre aviser i uken

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.