NULL: Det finnes ingen hele bibelutgaver på tegnspråk i verden, heller ikke i Norge, men tegnspråk brukes i mange gudstjenester, som her av trosopplærer Nabai Kauppinen i Stavanger.  Foto: Stein Gudvangen

Lytter ikke til døves behov for bibler

Selvforakt

debatt

La oss formes av Gud slik at vår skjønnhet og vår identitet består i vår gudsfrykt.

Drømmen om Pakistan

frispark

Etter det som virker som en evighet preget av korrupsjon og nepotisme, kan en kanskje håpe at Pakistan går mot lysere tider?