KONVERTERTE: Her er noen av gasserne som nylig konverterte til ortodoks jødedom.  Foto: Deborah Josefson/Kulanu

Jødisk vekkelse på «norsk» misjonsøy

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)