UPPSALA: Livets Ord er Nordens største trosmenighet. Bildet viser inngangen til kirken i Uppsala.  Foto: Wikimedia

Norsk Livets Ord-pastor blir biskop

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.