BIBEL: Den katolske kirke i Norge vil bruke Bibel­selskapets oversettelse i sine liturgiske tekster.  Foto:  Hanne Kristin Pedersen

Katolikker får ny bibel

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.