FOR: Terje Aannerød (t.v.) og Bjarte Nese er sokneprester i Fjell kommune. Begge er for likekjønnet vigsel.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Fortviler etter at prester har skiftet syn

En riggbolt på Guds seilskip

hospitalskip

Bjarte Tonheim kjente ansvaret for det nye hospitalskipet til Ungdom i Oppdrag liggende som en tung bør på skuldrene. Så fant han en riggbolt i lommen.