FOR: Terje Aannerød (t.v.) og Bjarte Nese er sokneprester i Fjell kommune. Begge er for likekjønnet vigsel.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Fortviler etter at prester har skiftet syn

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?