RESERVASJON: Både prester og organist i Oppdal reserverer seg mot å vie likekjønnede. Det får redaktøren i lokalavisa til å reagere sterkt. – Mobbing, sier prosten om redaktørens lederartikkel.
  Foto: Lev Dolgachov, Fotolia

Redaktør anklages for å mobbe prester

Jødehat må bekjempes!

frispark

Antisemittismen som er avdekket i deler av det muslimske miljøet er uakseptabel, og må tas tak i.

Guds tilbud om nåde

andakt

Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Jesaja 1.18