STEFANUSBARNA: Den norske organisasjonen Stefanusalliansen har i mange år støttet Mama Maggies arbeid kalt Stefanusbarna i "søppelbyen" i Kairo. Nå har Stefanusbarna også startet en barnehage i landsbyen der noen av de koptiske martyrene fra IS-videoen i 2015 kom fra. Arkivfoto: Stefanusalliansen

Startet barnehage for de koptiske martyrenes barn

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.