BRENNER: Først og fremst brenner Paul Erik Wirgenes for at det skal være godt å jobbe i kirken og at kirken skal bidra til å gjøre Jesu kjærlighet kjent i ord og handling.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Ni vil bli kirkerådsdirektør i Den norske kirke

Dødshjelp for livstrøtte

kulturnotat

Det er altså ikke bare døende pasienter med uutholdelige smerter som kan motta dødshjelp; det er tilstrekkelig at pasienten ikke har utsikter til å leve lenger enn seks måneder.

Næringskildene

andakt

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» Apg 2,42.