BRENNER: Først og fremst brenner Paul Erik Wirgenes for at det skal være godt å jobbe i kirken og at kirken skal bidra til å gjøre Jesu kjærlighet kjent i ord og handling.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Ni vil bli kirkerådsdirektør i Den norske kirke

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.