Nestleder Hadia Tajik taler til Arbeiderpartiets landsmøte fredag morgen.  Foto: Silje Rognsvåg

Tajik sier «henne» om Gud

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)