UERFARNE: Mange av reprsenantene på Partiet De Kristnes landsmøte mangler politisk erfaring. 
  Foto: Lars Akerhaug

Mange i Partiet De Kristne mangler politisk erfaring

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.