KrFUs landsmøtes flertall stemmer for å la kvinnen ta beslutningen om aborten.

KrFU fastholder ja til selvbestemt abort

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.