OMSKJÆRING: De fleste jødiske guttebarn omskjæres når de er åtte dager gamle. Bildet er fra en seremoni i Israel.  Foto: Ariel Schalit, AP Photo/NTB scanpix

– Frp-vedtak bryter med religionsfriheten

Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.