SPENNING: – Det ligger spenning i luften, sier Knut Oldeide (midten). Her er han i samtale med Solveig og Oddbjørn Pedersen, som er leder i kontrollkomiteen.  Foto: Ove Eikje

– Det viktigste møtet siden 1880

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.