SPENNING: – Det ligger spenning i luften, sier Knut Oldeide (midten). Her er han i samtale med Solveig og Oddbjørn Pedersen, som er leder i kontrollkomiteen.  Foto: Ove Eikje

– Det viktigste møtet siden 1880

Fortsatt på oppdrag

synspunkt

Det er fortsatt behov for kjernen i vår virksomhet; som er å forkynne evangeliet til sjømenn, fiskere
og kystens befolkning.

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).