BLOMSTRINGSTID: Lagsarbeider Bjørn Inge Aurdal opplever en blomstringstid i lagsarbeidet på Nordvestlandet. Han tror den nye Trainee-ordningen er noe av årsaken.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Bygger lag på lag

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.