KOMPETANSE: Bente Karlsen Røstad jobber i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Nå ønsker hun å spisse kompetansen mot kvinner og rus.
  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Skammen holdt på å ta livet av Bente

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).