SENKER SKULDRENE: Ida Bjørntvedt (18), Oda Grødem (18) og Samuel Melby (17) er glade for å kunne senke skuldrene i forhold til kroppspress.  Foto: Inga Lill Nord Nyvoll

KRIK-leir med tiltak mot kroppspress

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.