BELASTNING: Vi må konstatere at driften av Elieser VI, slik den nå utøves og ut fra de økonomiske kjensgjerninger, er en for stor belastning for misjonen, skriver kontrollkomiteen i sin rapport.  Foto: Privat

Flengende kritikk til misjonsstyre

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).