BELASTNING: Vi må konstatere at driften av Elieser VI, slik den nå utøves og ut fra de økonomiske kjensgjerninger, er en for stor belastning for misjonen, skriver kontrollkomiteen i sin rapport.  Foto: Privat

Flengende kritikk til misjonsstyre

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.